Đây là sức mạnh rồng đáng sợ trong Ye Ling!

TULAR:
Khoảng cách khổng lồ này khiến họ đơn giản là không thể chấp nhận được

Em bé này có thể giúp hai người điểm huyệt tốt hơn để tìm ra long mạch

TULAR:
Anh chàng này là thánh từ cung điện bên kia

Thanh kiếm này thực sự đã trực tiếp giết chết cơ thể của Diệp Linh

TULAR:
Nó chắc chắn không chỉ là một đứa bé

Cái giá này chắc chắn đi thẳng vào cái giá đáng sợ của sức mạnh Chúa Tể.

TULAR:
Jiuxuan Tianzun này sao có thể có biểu hiện như vậy?

Câu nói này khiến tất cả mọi người đều run lên vì sợ hãi.

TULAR:
Tôi đảm bảo rằng quần thần sẽ không theo đuổi vấn đề này nữa!

Đây chắc chắn là để các vị thần sử dụng kẻ mạnh

TULAR:
Ánh kiếm này thậm chí còn làm rung chuyển trái tim kiếm trong cơ thể tôi.